Turaarvigilugu

blob

Dr. Lucia Fanning, Atannguyaq naunaiqhiiyuq
Lucia.Fanning@DAL.ca
902-494-8390
Halifax NS

LF0A4706.jpg

Jade Owen, Havaariyakhaq kiuliqiyi
Jade.Owen@DAL.ca
867-975-7760
Iqaluit NU

blob

Maxime Lapierre, Qauyiharniq tukimuaqtittiyi
Maxime.Lapierre@DAL.ca
MAPVisLab
Halifax NS

blobGreta Regan, Havaariyakhaq aulapkaiyi
CRN@DAL.ca
902-494-7467
Halifax NS